Regulamin

REGULAMIN CYKLU ZAWODÓW

"SSANGYONG ELIMINATOR MTB 2016"

 

MIEJSKIE SPRINTY ELIMINACYJNE NA ROWERACH GÓRSKICH (XCE)

1. Informacje ogólne

 

1.1. Celem cyklu wyścigów "SsangYong Eliminator MTB 2016" jest popularyzacja miejskich wyścigów sprinterkich, wyłonienie najlepszych kolarzy oraz promocja miast - gospodarzy imprez.

 

1.2. W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni bez względu na przynależność klubową, którzy rocznikowo mają 17 lat lub więcej. Wyścigi będą rozgrywane w kategorii kobiet opne oraz mężczyzn opne. Na podstawie wyników końcowych będzie wyłoniona klasyfikacja junior (17-18 lat) oraz masters mężczyzn (powyżej 35 lat).

 

1.3. Prowadzona będzie również klasyfikacja drużynowa, do której wliczane będą punkty zdobyte przez 3 zawodników danego teamu (bez względu na płeć).

 

1.4. Cykl wyścigów składać się będzie z czterech edycji. Dokładne miejsce i harmonogram startów będą podane w komunikacie organizacyjnym, informacjach prasowych oraz na stronie internetowej www.eliminator-mtb.com.

 

1.5. Wyścigi są szybkie i chwilami niebezpieczne. Uczestnicy biorą udział w wyścigach na własną odpowiedzialność, a organizator nie ubezpiecza zawodników w zakresie NNW. Wskazane jest aby każdy z zawodników posiadał polisę OC i NNW.

 

1.6. Cykl składać się będzie z 4 wyścigów:

            1# - Przemyśl (Rynek) - 1 maja 2016

            2# - Kępno (Rynek) - 3 lipca 2016

            3# - Lublin (Rynek) - 7 sierpnia 2016 (w ramach Mistrzostw Polski XCE)

            4# - Chorzów (Park Śląski) – 21 sierpnia 2016

 

1.7. Organizatorem wyścigu jest firma Active Group (www.active-group.pl).

 

2. Zasady rywalizacji

 

2.1. Wyścigi odbędą się na pętli o długości około 1000 m. Runda będzie wyznaczana na terenie starówki, parku lub placu danego miasta. Będzie zawierała trudne technicznie elementy takie jak schody, murki, ziemne nasypy, drewniane skocznie, rampy itp. Szczegółowa charakterystyka będzie podana w komunikatach organizacyjnych, na stronie www zawodów oraz w informacjach prasowych.

 

2.2. Trening na trasie zawodów jest dozwolony tylko z przypiętym do kierownicy numerem startowym i założonym na głowę zapiętym kaskiem.

 

2.3. Wszystkie wyścigi będą rozgrywane na tej samej rundzie. W wyścigu indywidualnym na czas zawodnicy startować będą w odstępie 30 lub 60 sek. Podczas wyścigów eliminacyjnych równocześnie będzie rywalizowała czwórka zawodników (lub trójka w przypadku rund barażowych bądź dyskwalifikacji).

 

2.4. Rywalizacja odbywać się będzie w systemie pucharowym. Skład biegów pierwszej rundy oraz „drabinka” wyścigu zostanie zestawiona po zakończeniu wyścigów indywidualnych na czas. Organizator zastrzega sobie możliwość rozstawienia 4 zawodników VIP zgodnie ze swoim uznaniem.

 

2.5. Rywalizacja odbywać się będzie zgodnie z tabelą nr 1.

 

2.6. Zawodnikom zostaną przydzielone dwa numery startowe. Pierwszy do wyścigu indywidualnego na czas wg kolejności zgłoszeń (do zwrotu po skończeniu wyścigu). Drugi po zakończeniu czasówki zgodnie z zajętym miejscem w wyścigu na czas. Podczas wyścigów eliminacyjnych (po czterech zawodników) kolejność wyboru bramki startowej będzie zależeć od numeru startowego zawodnika (niższy numer oznacza pierwszeństwo wyboru).

 

2.7 W momencie rozpoczęcia danego wyścigu do startu w kolejnym ustawia się następna czwórka zawodników. Zawodnik, który spóźni się na start nie zostanie dopuszczony do startu (DNS), ale zostanie sklasyfikowany na podstawie dotychczas osiągniętej rundy.

 

2.8. Start odbywać się będzie z pozycji przytrzymanej tzn. zawodnik będzie mógł mieć wpięte w pedały obie nogi i podpierać się o barierkę. Jest też możliwość startu z przytrzymaniem zawodnika za siodełko (o czym decyzuje sędzia główny).

 

2.9. Zawodnicy nie mogą zmieniać toru jazdy na pierwszych 10 m trasy (oznaczonego pachołkami lub taśmą). Zmiana toru jazdy, w efekcie której utrudniona zostanie jazda innemu zawodnikowi będzie skutkować przesunięciem na ostatnią pozycję w wyścigu (relegacja – REL) lub ostrzeżeniem, w zależności od wagi przewinienia.

 

2.10. Ocena czystości jazdy na całym dystansie jest w wyłącznej gestii sędziów oraz organizatorów/porządkowych. Intencjonalne (celowe) przewinienie wobec innych zawodników będzie karane przesunięciem na ostatnią pozycję w wyścigu (relegacja – REL) lub dyskwalifikacją (DSQ), w zależności od wagi przewinienia.

 

2.11. Zawodnicy nie mogą zmieniać toru jazdy na ostatniej prostej przed metą, jeśli mogłoby to przeszkodzić innemu zawodnikowi w finiszu. Takie zachowanie będzie karane przesunięciem na ostatnią pozycję w wyścigu (relegacja – REL) lub dyskwalifikacją (DSQ), w zależności od wagi przewinienia.

 

2.12. Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze i drugie miejsce w wyścigu awansują do kolejnej rundy zawodów.

 

2.13. Zawodnicy, którzy w swoim pierwszym wyścigu eliminacyjnym przyjadą na miejscach 3 i 4 kończą udział w rywalizacji. W przypadku możliwości czasowych i organizacyjnych odbędzie się rywalizacja B (tzw. „druga strona drabinki”).

 

2.14. Popełnienie falstartu będzie skutkować przesunięciem na ostatnią pozycję w biegu (relegacja – REL). Bieg, w którym zostanie popełniony falstart, będzie zatrzymywany a start powtórzony – już bez zawodnika, który popełnił falstart.

 

2.15. Drugie ostrzeżenie lub relegacja będzie automatycznie skutkować dyskwalifikacją. Zawodnicy zdyskwalifikowani nie będą ujęci w wynikach.

 

2.16. Zawodnicy nie mogą skracać trasy, wyjeżdżać poza taśmy, barierki i inne elementy wyznaczające trasę wyścigu. Ustawione na trasie przeszkody należy pokonywać – ich iminięcie grozi karą czasową lub dyskwalifikacją.

 

 

3. Warunki uczestnictwa i klasyfikacja

 

3.1. W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni bez względu na przynależność klubową, którzy ukończyli 17 lat.

 

3.2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dokonanie rejestracji na stronie internetowej zawodów www.eliminator-mtb.com poprzez podanie wymaganych informacji:

Imię, Nazwisko, Data urodzenia, Płeć, Nazwa Klubu/Drużyny, E-mail.

 

3.3. Zgłoszeń on-line należy dokonać (osobno na każdy z wyścigów) najpóźniej 2 dni przed datą imprezy. Można też zgłaszać się osobiście w biurze wyścigu, w dniu zawodów (godziny pracy biura będą podane w każdym komunikacie organizacyjnym).

 

3.4. Koszt udziału w zawodach wynosi 30 zł. Opłaty można dokonać przelewem (BZ WBK 66 1090 1926 0000 0001 2997 4678) lub gotówką w dniu zawodów w biurze wyścigu. Organizator na wyraźną prośbę wpłacającego może wystawić KP lub fakturę VAT, jednak nie później niż 7 dni po zakończeniu zawodów. Do wystawienia faktury niezbędne jest przekazanie stosownych danych (nazwa instytucji, adres i nr NIP). Faktury nie będą wystawiane w dniu zawodów tylko wysyłane pocztą elektroniczną na podany przez wpłacającego adres e-mail.

 

3.4.a. Każdy z uczestników otrzyma pakiet startowy z upominkami od sponsorów oraz dwa numery startowe:

- pierwszy na wyścig na czas (do zwrotu)

- drugi na wyścigi po roztawieniu wg wyścigu na czas (do zachowania do

losowania nagród po dekoracji zwycięzców)

 

3.4.b. Numer z wyścigu na czas należy oddać do biura zawodów po zakończeniu swojego wyścigu na czas. W przeciwnym wypadku zawodnik nie zostanie dopuszczony do wyścigów eliminacyjnych.

 

3.5. Na każdej edycji prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i drużynowa.

 

3.5.a. Klasyfikacja indywidualna:

W klasyfikacji indywidualnej każdy zawodnik otrzyma punkty wg następującego klucza: I miejsce - 1 pkt, II miejsce - 2 pkt. itd. Prowadzone będą kategorie:

- kobiety open

- mężczyźni open

Punktowany w ten sposób będzie również udział w Mistrzostwach Polski XCE (dla zawodników posiadających licencje PZKol), a punkty zdobyte w ramach MP będą wliczane do klasyfikacji generalnej cyklu Eliminator MTB.

Wyjątek w takim przydzielaniu punktów stanowić będzie edycja w Lublinie i wyścig dodatkowy do Mistrzostw Polski XCE, na której każdy z zawodników otrzyma pkt przemnożone przez 2 (czyli I miejsce 2 pkt, II miejsce 4 pkt, III miejsce 6 pkt itp.). To celowy zapis, który ma podnieść wartość startu w MP a nie w wyścigu dodatkowym podczas edycji w Lublinie.

Klasyfikację junior (17-18 lat) oraz masters (powyżej 35 lat) mężczyzn będą określane na podstawie wyników końcowych klasyfikacji open mężczyzn.

 

3.5.b. Klasyfikacja drużynowa:

Prowadzona będzie łącznie w kategorii kobiety i mężczyzn.Do klasyfikacji drużynowej będą wliczne punkty zdobyte przez 3 najlepszych zawodników (bez względu na płeć). O miejscu w klasyfikacji drużynowej decydować będzie suma punktów. Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi najmniejszą liczbę punktów. Aby drużyna była sklasyfikowana w „drużynówce” rywalizację musi ukonczy min. 3 zawodników. Zawodniczy zdyskwalifikowani (DSQ) nie będą liczeni do żadnej klasyfikacji.

 

3.6. Podstawą klasyfikacji końcowej będzie:

1) osiągnięta runda

2) miejsce w ostatnim wyścigu dla danego zawodnika

3) czas w ostatnim wyścigu dla danego zawodnika

4) zawodnicy nie sklasyfikowani w danej rundzie zawodów (REL)

5) zawodnicy, którzy nie wystartowali w danej rundzie (DNS)

Zawodnicy zdyskwalifikowani z całych zawodów (DSQ) – bez miejsca.

 

3.7. W indywidualnej klasyfikacji generalnej będą sklasyfikowani tylko ci zawodnicy, którzy ukończą co najmniej 3 edycje Eliminator MTB 2016. Do klasyfikacji generalnej brane będą pod uwagę 3 najlepsze starty. O wyższym miejscu w klasyfikacji generalnej decydować będzie mniejsza suma zdobytych punktów. W przypadku równej ilości punktów decydować będzie wyższe miejsce osiągnięte w finałowych zawodach cyklu. Analogicznie przepis ma zastosowanie w generalnej klasyfikacji drużynowej, w której sumuje się 3 najlepsze wyniki osiągniętę przez daną drużynę.

 

4. Nagrody

 

4.1. Nagradzane będą 3 pierwsze osoby z każdej kategorii, oraz drużyny. Ponadto wśród uczestników rozlosujemy nagrody.

 

4.2. Dodatkową nagrodą zostaną uhonorowani zawodnik i zawodniczka, którzy osiągną najszybszy czas przejazdu 1 rundy podczas wyścigu na czas.

 

4.3. Osoby nagradzane w poszczególnych kategoriach muszą stawić się na dekoracji zwycięzców (lub przed dekoracją zgłosić inna osobę w zastępstwie). W przypadku ich nieobecności tracą nagrodę.

 

4.4. Nagrody w klasyfikacji generalnej będę przyznane jeśli w danej klasyfikcji zostanie sklasyfikowanych przynajmniej 3 zawdoników /-czek.

 

5. Postanowienia końcowe

 

5.1. Zawodnicy biorą udział w zawodach tylko w kasku sztywnym.

 

5.2. Dany wyścig należy zakończyć na rowerze, na którym się wystartowało. Po uznanym przez sędziego głównego defekcie, będzie możliwość startu w kolejnym wyścigu na innym rowerze.

 

5.2. Podczas zawodów prowadzony będzie ręczny pomiar czasu. Czas będzie mierzony z dokładnością do 0,1 s.

 

5.3. Od decyzji komisji sędziowskiej nie przysługują odwołania.

 

5.4. Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność.

 

5.5. Zawodnicy powinni walczyć w duchu fair play.

 

5.6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu oraz nakładanie kar leży w gestii sędziego głównego i organizatora wyścigu.

 

  

Dyrektor Wyścigu

Grzegorz Miedziński

Tel. +48 501 641 706

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.active-group.plDesign by Lazur.bizCoding by Web-Folio.pl                    Copyright 2013 Eliminator-MTB